logo
 
 
Nieuws

 

 

 

fvzWoord van de voorzitter.


Beste Biljartvrienden,


In februari 2014 is het laatste woord van de voorzitter gepubliceerd. Ik ben helaas iemand die niet snel de pen pakt en zomaar iets begint op te schrijven. Maar eindelijk is het er toch van gekomen.

We zijn alweer in de tweede maand van het nieuwe jaar aanbeland. De lands en beker competitie nadert het einde. Over 4 weken is de eerste districtskampioen (B1) al bekend en zijn in de overige klassen de poule winnaars bekend.
Rond carnaval word de laatste bekerronde afgewerkt. Vanaf 1 april beginnen de diverse districts en beker finales.

Ook de meeste PK wedstrijden zijn inmiddels verspeeld. De finales zijn aantrekkelijk en spannend geweest.  Er zijn goede resultaten geboekt met soms verassende uitslagen.
Toch is het ook dit seizoen weer erg moeilijk geweest om lokalen cq verenigingen te vinden voor het organiseren van de PK finales. Het pleit voor onze wedstrijdleider dat het hem ook dit seizoen weer is gelukt om alle finales onder te brengen. Een jaarlijks terugkerend probleem is en blijft het aantal afmeldingen. Dit kost onze wedstrijdleider telkens weer de nodige hoofdbrekens.
Misschien brengt de nieuwe opzet van de PK competities, waar binnen de KNBB/KVC aan gewerkt wordt, en hopelijk seizoen 2018/2019 in werking treedt daar verandering in.
Wij zullen in elk geval er met z’n allen de schouders onder moeten zetten om ook de komende jaren District finales te kunnen organiseren.
Binnen het districtsbestuur zijn we bezig om tijdens de komende ALV met een concreet voorstel te komen om het gehele PK gebeuren wat soepeler te laten verlopen.
Afgelopen seizoen hebben de spelers zelf gearbitreerd bij de districtsfinale hoofdklasse driebanden.
De districtsfinale 3e klas driebanden is zelfs in z’n geheel door de spelers zelf georganiseerd bij La Plaza in Hoensbroek. Zo kan het dus ook.

Zoals iedereen vernomen heeft, tenminste daar ga ik van uit, is dit mijn laatste jaar als districts bestuurder cq voorzitter. Met een heel goed gevoel kan ik terugblikken op een geweldige samenwerking met mijn medebestuursleden.
Na 12 jr, 3 termijnen als voorzitter, de jaren daarvoor als wedstrijdleider PK en in de jaren 70 gedurende
10 jaar als jeugdleider te hebben gefungeerd is het moment aangebroken om te stoppen.
E.e.a. vergt toch veel energie en heeft ook een impact op mijn privéleven.
Ik vertrouw erop dat zich een waardige opvolger zal aandienen om het District Maastricht e.o. in goede banen te leiden.
Gezien het algemeen probleem van de vergrijzing binnen de biljartwereld spreek ik de wens uit dat de  jongere generatie zich aangesproken voelt om een of andere functie binnen het districtsbestuur te bekleden. Jeugdige bestuurders komen vaak met nieuwe frisse ideeën.

Ook onze secretaris Yvonne Haenen heeft tijdens de laatste ALV aangegeven dat haar taak als secretaris niet meer te combineren is met haar privé leven en de werkzaamheden binnen haar bedrijf.
Wij vinden het als collega bestuursleden jammer dat Yvonne ons gaat verlaten maar we respecteren haar besluit. Yvonne is een goede secretaresse. Ook al is ze zelf niet actief als biljartster ze is ontzettend goed op de hoogte van de materie.
Ook hier heb ik het vertrouwen dat zich een goede opvolger(ster) zal aanmelden.
Een woord van dank aan mijn collega bestuursleden door de jaren heen, de leden, de lokaalhouders en de bestuursleden van overige districten en gewesten. KNBB/KVC bestuursleden voor de goede samenwerking.

Ik wens iedereen en vooral het district Maastricht heel veel succes en we zullen elkaar de komende jaren zeker nog ontmoeten aan de biljarttafel of na afloop aan het buffet tijdens competitie of PK wedstrijden.

Met vriendelijke groet
Cor de Ree, Maastricht februari 2017.

 

 

Februari 2014

Geachte biljartliefhebbers.

Als de stadsprins is uitgeroepen en Maastricht en Limburg in de ban van carnaval zijn geraakt is de landscompetitie in een beslissende fase terecht gekomen. In diverse poules is de strijd (op het moment van schrijven) nog ongemeen spannend. Slechts in een enkele poule is er iets van duidelijke afscheiding zichtbaar. Dus gaan we met z’n allen nog een sportieve strijd voeren om de laatste benodigde punten bij elkaar te sprokkelen. Ik vertrouw erop dat dit op een sportieve manier gaat gebeuren.
En voor degene die het net niet halen: volgend seizoen beter.
Na de landscompetitie volgen de district finales. Altijd weer enkele drukke weken voor onze wedstrijdleider en arbiters. Gezien het teruglopend aantal arbiters zal dit weer een hele klus worden. De wedstrijdleider zal voor de organisatie van de districtsfinales weer een beroep op de diverse verenigingen en lokaal houders doen, en uiteraard op hun medewerking rekenen.
Zoals gebruikelijk zal er ook weer een bandstootcompetitie plaats vinden. De inschrijving hiervoor zal plaats vinden op zaterdag 8 maart a.s. De eerste ronde start op 24 maart.
Rond de carnavalsdagen zullen ook de laatste bekerronden verspeeld gaan worden en zullen we weten welke teams het finale weekend ingaan.
Op bestuurlijk niveau zijn we druk bezig met het voorbereiden van een tweetal enquêtes.
Een enquête zal betrekking hebben op een wijzigingsvoorstel landskompetitie driebanden.
Een tweede enquête heeft betrekking op de vraagstukken binnen de KNBB. De bedoeling van deze enquête is dat de mening van biljarters zelf ook eens gehoord word.
Daardoor hoopt de door de KNBB ingestelde commissie, welke bezig is met het beleidsplan 2015, beter inzicht te krijgen wat er zo allemaal moet gebeuren om de interesse in het biljarten te behouden en te komen tot het stoppen van het dalende ledenaantal van de laatste jaren. Ledengroei is zeer dringend noodzakelijk willen we in de nabije en verre toekomst ons geliefde biljartspel nog kunnen uitoefenen.
Als nevenfunctie wedstrijdleider PK, ben ik toch teleurgesteld dat bij inschrijvingen toch veel afmeldingen zijn te constateren, terwijl er wel inschrijfgeld betaald moet worden, jammer.
De meeste PK finales zijn verspeeld. Ondanks het feit dat het altijd weer moeite kost om PK finales onder te brengen is het toch weer, op twee klasse na,2e kl. bandstoten en de dames, waarvan ik nog geen inschrijving ontvangen hebt, gelukt om alle wedstrijden weer tot een goed einde te brengen.
In mijn vorig woord van de voorzitter heb ik er nog bij de verenigingen op aangedrongen om sponsoren te werven voor onze website of biljartpoint.
Ook deze oproep heeft geen enkele reactie tot gevolg gehad.
Ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van de landscompetitie toe.
Misschien ontmoeten we elkaar bij het inschrijven van de bandstoot competitie.
Degene die carnaval goon viere wins iech eine propere en sjieke vastelaovend tow.

 

Namens de Voorzitter Cor de Ree.