logo
 
 
Algemeen

 

Privacyverklaring

Privacy verklaring voor KNBB District Maastricht e.o., eigenaar van www.knbbmaastricht.nl
Introductie: KNBB District Maastricht e.o. zet zich in voor de bescherming van de privacy van de bij de KNBB ingeschreven verenigingen en haar leden en de bezoekers van haar website (www.knbbmaastricht.nl). Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. KNBB District Maastricht e.o. houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals omschreven in de AVG verklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming) d.d. 30-05-2018 onder nr. 102641.

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.knbbmaastricht.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.knbbmaastricht.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderstaande doeleinden:
Het realiseren van de doelstellingen van KNBB District Maastricht e.o. om:
- contact met leden te kunnen opnemen
- informatie te sturen naar leden
- uitnodigingen versturen t.b.v. Algemene Leden Vergadering (ALV)
- biljartwedstrijden te organiseren
- uitslagen en standen bij te houden
- uitnodigingen (convocaties) versturen voor te spelen PK ( Persoonlijke Kampioenschappen) wedstrijden.
- het berekenen en innen van contributies en/of inschrijfgelden
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
- persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

3) Publicatie van persoonsgegevens
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet de sportorganisatie toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben.
Gerechtvaardigd belang is uitsluitend promotie van de organisatie.
Overlijdensberichten worden uitsluitend op www.knbbmaastricht.nl geplaatst na schriftelijke toestemming van de naaste familie, wettelijke echtgenoot of echtgenote, zoon of dochter.

4) Berichtgeving
Berichten (per E-mail) bestemd voor individuele leden van een vereniging worden uitsluitend verstuurd naar het secretariaat van de betreffende vereniging.
De vereniging is verantwoordelijk dat de berichten op tijd bij haar leden worden afgeleverd.
Facturen betreffende contributies, inschrijfgelden, eventuele administratieve heffingen en administratiekosten worden uitsluitend per Email verstuurd naar de penningmeester van de betreffende vereniging.
Indien de penningmeester geen Emailadres ter beschikking heeft zullen de facturen verstuurd worden naar het secretaraat van de vereniging.

5) Beveiliging persoonsgegevens:
KNBB District Maastricht e.o. neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

6) Verwijzing naar andere websites:
De website van knbb.maastricht.nl kan verwijzen naar andere websites. KNBB District Maastricht.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de beheerders van die websites en raadt u aan om het privacy beleid van die andere websites te raadplegen.

7) Uw privacy rechten:
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Uw gegevens door KNBB District Maastricht e.o. U kunt dat schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van uw vereniging. De secretaris van uw vereniging zal uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy sturen aan de AVG functionaris van KNBB District Maastricht e.o.

8) Monitoren gedrag bezoeker
www.knbbmaastricht.nl maakt geen gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt.

9) Gebruik van Cookies
www.knbbmaastricht.nl plaatst geen cookies bij bezoekers.
  
10) Privacy policy van derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.knbbmaastricht.nl kan geen invloed uitoefenen op door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.knbbmaastricht.nl.

11) Onze adverteerders
Op www.knbbmaastricht.nl bestaat de mogelijkheid om te adverteren.
Vanuit www.knbbmaastricht.nl bestaat de mogelijkheid om automatisch door te linken naar onze adverteerders.
Hiervoor is een schriftelijke toestemmingsverklaring van de adverteerder noodzakelijk.

12) Informatie van kinderen
www.knbbmaastricht.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar oud.

13) Wijziging privacy beleid:
Het bestuur van KNBB District Maastricht e.o. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Check daarom regelmatig de website om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

14) Vragen
Voor meer informatie, vragen of suggesties over de privacy policy van KNBB District Maastricht e.o. en specifiek over www.knbbmaastricht.nl, kun u zich richten tot onze AVG functionaris: Emailadres: avg@knbbmaastricht.nl

 

naar boven