logo
 
 
Algemeen

 

Tarieven vanaf 1 augustus 2023

 

 

ALV - Landskompetitie, Bandstootcompetitie en Bekercompetitie.

1 Niet opkomen van een team € 65,50
1a Niet opkomen van een team bij herhaling 1 x extra € 32,75
2 Onvolledig opkomen van een team € 32,75
2a Niet opkomen van een team bij herhaling 1 € 32,75
3 Terugtrekken team tijdens competitie 1e helft € 98,25
4 Terugtrekken team tijdens competitie 2e helft € 131,00
5 Niet opkomen/terugtrekken team voor districts finale LC en halve finale 
en finale BC en bekerfinale zonder kennisgeving. € 131,00
6 Onvolledig opkomen team bij districts finale LC en halve finale en finale
BC en bekerfinale € 98,25
7 Wedstrijd te laat ingevoerd in biljartpoint (48 uur) € 5,00
7a Wedstrijd te laat ingevoerd in biljartpoint einde eerste helft en einde
competitie € 15,00
8 Vervalsen formulieren € 163,75
9 Onjuiste uitslag ingevuld in biljartpoint € 5,00
10 Opstellen niet gerechtigde speler € 32,75
11 Niet uitspelen van een partij € 32,75
12 Opstellen 2 spelers boven de bovengrens € 32,75

Persoonlijke kampioenschappen.

1 Niet opkomen/wel afmelden voorwedstrijden € 37,50
2 Niet opkomen/niet afmelden voorwedstrijden € 62,50
3 Te laat opkomen voorwedstrijden   € 12,50
4 Te laat opkomen finale  € 25,00
5 Niet leveren arbiter/schrijver Nationale voorwedstrijden € 12,50
6 Het niet spelen c.q. niet uitspelen van een wedstrijd € 140,00
7 Niet opkomen/wel afmelden districts finale € 37,50
8 Niet opkomen/niet afmelden districts finale € 62,50

Algemene verplichtingen.

1 Niet aanwezig bij jaarvergadering met kennisgeving € 15,00
2 Niet aanwezig bij jaarvergadering zonder kennisgeving € 30,00
3 Administratiekosten per factuur € 2,50
4 Te laat betalen factuur 30 dagen  € 15,00
5 Te laat betalen factuur 60 dagen  € 30,00

Inschrijfgelden

1 Team bandstootcompetitie € 6,50
2 Team landscompetitie € 12,50
3 Team landscompetitie A-klasse € 12,50
4 Deelname PK € 12,50

Lidmaatschap district

1 Senior leden € 14,50
2 Jeugdleden € 7,25
3 Grijze leden bij deelname bandstootcompetitie € 3,00

Overige

 
1
Wedstrijdblocs 60 en/of 100 beurten € 2,50

Sponsorbedragen

1 Advertentie in rubriek hoofdpagina website district zonder link € 50,00
2 Advertentie in rubriek hoofdpagina website district met link € 75,00
3 Advertentie in rubriekBiljartpoint zonder link € 25,00
4 Advertentie in rubriekBiljartpoint met link € 40,00
5 Elke andere rubriek zonder link € 25,00
6 Elke andere rubriek met link € 40,00

naar boven